Firma


W zakresie wytwarzania, modernizacji i naprawy środków transportu kolejowego i drogowego mamy ponad 35 letnie doświadczenie. W obecnej formie prowadzimy działalność od 1989 roku.
Wykonujemy kompleksowe naprawy i modernizacje różnych typów wagonów kolejowych, maszyn do budowy i utrzymania torowisk kolejowych oraz autocystern produkcji krajowej i zagranicznej, w tym do przewozu materiałów niebezpiecznych. Budujemy nowe wagony, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Nasze usługi świadczymy zarówno dla podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Oferujemy również usługi w zakresie zakupów i sprzedaży oraz wynajmu środków transportu.
Posiadamy Certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (ECM) wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jako posiadacz i jako warsztat (MW). Dysponujemy Certyfikatem jakości ISO 9001:2008 wydanym przez TÜV Rheinland w zakresie wytwarzania, modernizacji, naprawy i przeglądu taboru kolejowego, w tym cystern wg RID i autocystern wg ADR.
Wysoką jakość, wykonywanych przez nas usług, potwierdza certyfikat spawania pojazdów szynowych i ich części składowych zgodnie z normą PN-EN 15085-2 oraz certyfikat jakości spawania materiałów metalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2.
Do wytwarzania, naprawy i projektowania posiadamy stosowne uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego, Świadectwo uznanego przez PKP CARGO S.A. wykonawcy usługi, a także Certyfikat TÜV. Prace spawalnicze wykonujemy w zakresie wszystkich grup materiałowych (stale zwykłej jakości, nierdzewne i kwasoodporne, stopy aluminium). Pojazdy kolejowe, poddane w naszym zakładzie przebudowie i modernizacji, mają stosowne ,,Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego” wydane przez Urząd Transportu Kolejowego i ,,Świadectwa zatwierdzenia typu” wydane przez Transportowy Dozór Techniczny. Modernizowane wagony poddawane są badaniom i ocenie prototypów przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie, w przypadku wagonów cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych, przez Transportowy Dozór Techniczny.
   
Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie ECM 2016 Decyzja – uprawnienie do naprawy KDT 1997 Decyzja – uprawnienie do wytwarzania i naprawy, KDT ’99 Decyzja – uprawnienie do wytwarzania i naprawy, TDT 2008
Certyfikat TDT 2015 spawanie pojazd¢w szynowych Certyfikat TDT 2015 jakość spawania
Certyfikat TDT 2015
Spawanie pojazdów szynowych
Certyfikat TDT 2015 Jakość Spawania Świadectwo PKP Cargo 2015
Uznanego wykonawcy
Świadectwo PKP Cargo
Zgodności wyposażenia

Certyfikat jakości ISO 901:2008 wydany przez TÜV Rheinland w zakresie
wytwarzania, modernizacji, naprawy i przeglądu taboru kolejowego, w tym cystern wg RID i autocystern wg ADR


ZUT Wągrowiec,  ul. Rogozińska 90, 62 – 100 Wągrowiec                             tel. 67 2627 660, fax 67 2627 666                               e-mail: biuro@zutwagrowiec.com.pl