Firma


W zakresie wytwarzania, modernizacji i naprawy środków transportu kolejowego i drogowego mamy ponad 35 letnie doświadczenie. W obecnej formie prowadzimy działalność od 1989 roku.
Wykonujemy kompleksowe naprawy i modernizacje różnych typów wagonów kolejowych, maszyn do budowy i utrzymania torowisk kolejowych oraz autocystern produkcji krajowej i zagranicznej, w tym do przewozu materiałów niebezpiecznych. Budujemy nowe wagony, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Nasze usługi świadczymy zarówno dla podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Oferujemy również usługi w zakresie zakupów i sprzedaży oraz wynajmu środków transportu.
Posiadamy Certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (ECM) wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jako posiadacz i jako warsztat (MW). Dysponujemy Certyfikatem jakości ISO 9001:2008 wydanym przez TÜV Rheinland w zakresie wytwarzania, modernizacji, naprawy i przeglądu taboru kolejowego, w tym cystern wg RID i autocystern wg ADR.
Wysoką jakość, wykonywanych przez nas usług, potwierdza certyfikat spawania pojazdów szynowych i ich części składowych zgodnie z normą PN-EN 15085-2 oraz certyfikat jakości spawania materiałów metalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2.
Do wytwarzania, naprawy i projektowania posiadamy stosowne uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego, Świadectwo uznanego przez PKP CARGO S.A. wykonawcy usługi, a także Certyfikat TÜV. Prace spawalnicze wykonujemy w zakresie wszystkich grup materiałowych (stale zwykłej jakości, nierdzewne i kwasoodporne, stopy aluminium). Pojazdy kolejowe, poddane w naszym zakładzie przebudowie i modernizacji, mają stosowne ,,Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego” wydane przez Urząd Transportu Kolejowego i ,,Świadectwa zatwierdzenia typu” wydane przez Transportowy Dozór Techniczny. Modernizowane wagony poddawane są badaniom i ocenie prototypów przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie, w przypadku wagonów cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych, przez Transportowy Dozór Techniczny.
Certyfikat ECM ZUT Wągrowiec    
Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego
za utrzymanie – ECM
Certyfikat TDT
Spawanie pojazdów szynowych
Certyfikat TDT
Jakość Spawania
Świadectwo uznanego przez PKP Cargo
wykonawcy usługi
Decyzja KDT
Uprawnienie do naprawy
Decyzja KDT
Uprawnienie do wytwarzania i naprawy
Decyzja TDT – Uprawnienie
do wytwarzania, modernizacji naprawy
Świadectwo PKP Cargo
Zgodności wyposażenia

Certyfikat jakości ISO 9001:2015 wydany przez TÜV Rheinland w zakresie
wytwarzania, modernizacji, naprawy i przeglądu pojazdów kolejowych, w tym cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych


ZUT Wągrowiec,  ul. Rogozińska 90, 62 – 100 Wągrowiec                             tel. 67 2627 660, fax 67 2627 666                               e-mail: biuro@zutwagrowiec.com.pl