Modernizacja, budowa i naprawa wagonów


Wykonujemy modernizację i przebudowę wagonów towarowych różnych typów, łącznie z opracowaniem i uzgodnieniem wymaganej dokumentacji. Do budowy wagonów możemy wykorzystać podzespoły wagonów klienta (wózki, zestawy kołowe, ostoja lub całe podwozie) oraz skorzystać z wyprodukowanych lub pozyskanych przez nas elementów. Możemy wykonać wagony do przewozu każdego typu towaru, w tym do przewozu towarów materiałów niebezpiecznych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta. Przeprowadzamy czynności utrzymaniowe na poziomach od P1 do P5 (również zleconych przez klientów). Poniższe zdjęcia prezentują niektóre ze zbudowanych, zmodernizowanych lub naprawionych przez nas wagonów.

Pomost sieciowo – kontenerowy (PSK) na platformie 412Z

Pomost sieciowo – kontenerowy (PSK)

Wagon cysterna 430Ra/I

Wagon cysterna 430Ra/I

Wagon cysterna 419RaI

Wagon cysterna 419RaI

Wagon cysterna 435Ra/I2

Wagon cysterna 435Ra/I2

Wagon cysterna 434R/P fosfor biały pod wodą

Wagon cysterna 434R/P fosfor biały pod wodą

Wagon węglarka 426W

Wagon węglarka 426W

Wagon cysterna 406RbW L4Bh metanol

Wagon cysterna 406RbW L4Bh metanol

Wagon węglarka 437W

Wagon węglarka 437W

Wagon specjalny 451.1M po modernizacji

Wagon specjalny 451.1M

Wagon cysterna 406R produkty naftowe

Wagon cysterna 406R produkty naftowe

Wagon specjalny 9303 produkty sypkie

Wagon cysterna 438R kwas fosforowy

Wagon samowyładowczy tads 959

Wagon samowyładowczy 204V

Wagon samowyładowczy 204V

Cysterna drogowa, kontenerowa

Wagon cysterna 434R P fosfor