Wagon cysterna 419RaI (kod L4BN)


Wagon cysterna 419RaI

Wagon cysterna 419RaI

Wagon cysterna 419RaI (kod L4BN) do przewozu m.in. butanoli, izobutanoli, formaldehydów i innych materiałów niebezpiecznych, o pojemności całkowitej zbiornika 42 m3.

Modernizacja wagonu 419Ra produkcji Fabryki Wagonów Świdnica polegała na zabudowie izolacji termicznej zbiornika, która umożliwiła ograniczenie powierzchni grzewczej z 32,5 do 21,5 m2. Zabudowano również, w istniejący na zbiorniku króciec, zawór bezpieczeństwa dwustronnego działania ZBIX/a (otwierający się przy nadciśnieniu 3 bary i podciśnieniu 0,04 bara) oraz zastosowano materiał uszczelnień PTFE.