Wagon cysterna 435Ra/I2


Wagon cysterna 435Ra/I2

Wagon cysterna 435Ra/I2

Wagon cysterna 435Ra/I2 przeznaczony do przewozu: w wersji I – żywic formaldehydowo – mocznikowych, w wersji II – ługu sodowego, w wersji III – produktów naftowych.

 435RaI2 tdt