Transporter materiałów sypkich MFS-40


Transporter materiałów sypkich MFS-40 po naprawie

Transporter materiałów sypkich MFS-40 po naprawie

Transporter materiałów sypkich MFS-40 przed naprawą

Transporter materiałów sypkich MFS-40 przed naprawą