Oferta


Wagon cysterna 430RaI Wagon w©glarka 437W Wagon cysterna 406R olej jadalny
Modernizacja, budowa i naprawa wagonów Naprawa i modernizacja maszyn torowych Sprzedaż i wynajem wagonów Usługi dodatkowe

Głównym przedmiotem działalności firmy jest świadczenie usług w zakresie rozwoju i przeprowadzenia utrzymania wagonów towarowych poprzez:

 • modernizację wagonów towarowych różnych typów, łącznie z opracowaniem i uzgodnieniem wymaganej dokumentacji,
 • przeprowadzenie czynności utrzymaniowych na wszystkich poziomach – od P1 do P5 (również zleconych przez klientów),
 • wykonawstwo i naprawy izolacji termicznych,
 • naprawy poawaryjne (powypadkowe) pojazdów kolejowych,
 • usuwanie awarii i usterek poza siedzibą firmy na zlecenie klientów,
 • modernizację i naprawy zbiorników transportowych wraz z ich osprzętem do przewozu materiałów niebezpiecznych według RID/ADR,
 • modernizację i naprawy zbiorników transportowych wraz z ich osprzętem do przewozu materiałów innych niż niebezpieczne oraz materiałów sypkich rozładowywanych grawitacyjnie,
 • modernizacja i naprawy ciśnieniowych zbiorników stałych,
 • modernizacja i naprawy zbiorników bezciśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych,
 • modernizację, naprawę i montaż urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
 • wynajem i dzierżawę własnych wagonów towarowych,
 • zakup i sprzedaż wagonów kolejowych.

Wykonujemy kompleksowe naprawy pojazdów kolejowych i drogowych: wagonów cystern, kontenerów – cystern, specjalnych, węglarek, platform, autocystern i naczep – cystern samochodowych podlegających przepisom RID, ADR i innym.

Modernizacja i naprawy pojazdów kolejowych przeprowadzane są w oparciu o dokumentację własną lub klienta. Wyroby (produkty) zakładu posiadają stosowne ,,Świadectwa zatwierdzenia typu” wydane przez Transportowy Dozór Techniczny i ,,Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego” wydane przez Urząd Transportu Kolejowego. Modernizowane wagony poddawane są badaniom i ocenie prototypów przez uznane instytucje badawcze i certyfikujące, a w przypadku wagonów cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych, przez Transportowy Dozór Techniczny.

Wykonujemy prace spawalnicze w zakresie wszystkich grup materiałowych, w tym: stali zwykłej jakości, kwasoodpornych, stopów aluminium. Na wykonywane prace posiadamy uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego i PKP CARGO S.A. oraz certyfikat TÜV.


ZUT Wągrowiec,  ul. Rogozińska 90, 62 – 100 Wągrowiec                             tel. 67 2627 660, fax 67 2627 666                               e-mail: biuro@zutwagrowiec.com.pl