Wagony węglarki 426W – 437Wd


Wagony węglarki przeznaczone do przewozu masowych ładunków sypkich, takich jak: węgiel, ruda żwir, piasek, kruszywo itp. oraz ładunków sztukowych np.: palety, skrzynie. Opracowaliśmy dokumentację i dysponujemy świadectwami dopuszczenia do eksploatacji dla wielu różnych typów wagonów węglarek o pojemnościach od 62 do 76 m3.

Wagon węglarka 426W

Wagon węglarka 426W

Wagon węglarka 436W

Wagon węglarka 436W

Wagon węglarka 437W

Wagon węglarka 437Wa

Wagon węglarka 437Wa

Podstawowe dane techniczne wagonów

Wagon węglarka 437Wa